Zakończenie robót budowlanych w projekcie

W dniu 20.08.2015 roku podpisano protokoły końcowe robót budowlanych w projekcie.  Dwa z 4 budynków objętych projektem tj. budynek przy ul. Oczapowskiego 11 oraz  przy ul. Heweliusza 12 zyskało nową ocieploną elewację, nowe okna, drzwi, instalację c.w.u., c.o. , a w dwóch pozostałych budynkach zostały zmodernizowane instalacje c.o., c.w.u., oraz usprawniony system wentylacji mechanicznej. W dniu 30.11.2015 roku zakończyła się  realizacja projektu. Uniwersytet złożył wymagane  dokumenty rozliczeniowe  potwierdzające  uzyskanie pełnego efektu rzeczowego w projekcie.  Czekamy na pomyślne rozliczenie rzeczowe i finansowe projektu.

Realizacja projektu trwała ok. 11 miesięcy.