Termomodernizacja na finiszu

Chociaż termin zakończenia termomodernizacja pierwszej grupy budynków znajdujących się w Kortowie upływa dopiero 30 września, to już na początku sierpnia powoli dobiega końca. Właśnie zaczęły się odbiory.

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku ub. roku i potrwa do 30 września. Termomodernizacji poddane zostały 4 budynki zlokalizowane w Kortowie. Budynek Katedry Geodezji Szczegółowej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (ul. Heweliusza 12) powstał w l. 60. XX wieku, w technologii przemysłowej. Kolejny, przy ul. Oczapowskiego 11 (dziekanat Wydziału Nauk Technicznych) to dwie bryły budynku połączone łącznikiem. Jedna z l. 60., druga z 90. XX wieku budowane technologią tradycyjną. Budynki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (Oczapowskiego 13) to kompleks budynków powstałych w latach 80. XX wieku w technologii przemysłowej. Oczapowskiego 14 (dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej) to obiekty z prefabrykatów z lat 70. XX w.

Na termomodernizację składa się: ocieplenie ścian, stropów i dachów o powierzchni: ok. 27 tys. m2, wymiana 701 okien o łącznej powierzchni 1,6 tys.m2, wymiana 24 drzwi o powierzchni 51,1 m2, wymiana lub modernizacja 7 instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i 2 systemów wentylacji mechanicznej. Składa się na nią jeszcze modernizacja oświetlenia, czyli wymiana prawie 600 punktów świetlnych wraz z ponad 500 oprawami.

Niektórych może dziwić wymiana okien na takie, które łudząco przypominają poprzednie. To wymóg konserwatora zabytków, gdyż obiekty znajdują się w strefie objętej ochroną konserwatorską. Należy pamiętać, że zespół architektoniczno - urbanistyczny dawnego szpitala psychiatrycznego w Kortowie jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego. Dotyczy to również istniejących okien PCV. Chociaż okna wyglądają podobnie to mają dużo większą izolacyjność cieplną, a konieczność ich zastosowania wynika z opracowanych audytów energetycznych. To właśnie przez okna ucieka znaczne część ciepła z budynku. Dzięki temu oraz zastosowanym wywietrznikom higroskopowym, które podczas zmiany ciśnienia lub wilgotności powietrza zamykają się i otwierają, UWM znacząco zaoszczędzi na zużyciu energii cieplnej.

Docelowo w wyżej wymienionych budynkach zużycie energii cieplnej pobieranej z miejskiej sieci ciepłowniczej zmniejszy się o 63,59%. UWM uzyska ponad 66% oszczędność na kosztach energii elektrycznej. Da to 1 mln zł oszczędności rocznie. Przekłada się to także na efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery w wysokości 3,5 Megagrama rocznie.

Koszt inwestycji to 12 mln zł. Część z tych pieniędzy, tj. 3 mln zł uczelnia otrzymała w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Warszawie działającego na rzecz Ministra Ochrony Środowiska, operatora IV Programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji" (GIS Green Investment Scheme), 2,8 mln zł to pożyczka z NFOiGW. Reszta to środki własne lub pozyskane i już zainwestowane wcześniej z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.