Rektorzy poznali nasz projekt

W dniach 2-4 lipca 2015 r., w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie odobradowała Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskichz udziałem przedstawicieli władz Polskiej Akademii Nauk. Podczas konferencji, w dniu 4 lipca rektor UWM zaprezentował rektorom zebranym na Konferencji realizowany na uczelni projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, który wpisuje się w ideę Green University propagowaną przez UWM  w Olsztynie. Prezentację przyjęto z zainteresowaniem.