Podpisanie umów z wykonawcami

W dniach 30-31 marca 2015 r. kanclerz UWM podpisał łącznie 7 umów z wykonawcami prac termomodernizacyjnych. Wykonawcy ci zostali wybrani podczas przetargu. Wykonają prace budowlane, wymienią drzwi i okna, docieplą dachy i ściany, zamontują nowe instalacje grzewcze, wodociągowe, elektryczne i wentylacyjne. Zakończenie ostatniej z wszystkich prac powinno nastąpić 20.08.2015.