Pierwszy raport ekologiczny

Według  zapisów umowy o dofinansowanie projektu beneficjent ma obowiązek przez okres trwałości projektu (5 lat)  sporządzania do 30 marca każdego roku raportów  z osiągniętych efektów ekologicznych.   

W dniu 30 marca 2016 roku Uniwersytet złożył w siedzibie NFOŚiGW swój pierwszy  raport ekologiczny  za okres od 20.08.2015 roku do 31.12.2015 roku. Z uwagi na fakt, iż jest to  raport częściowy , tj. sporządzony w oparciu o 4 ostatnie miesiące roku 2015, ma on  charakter orientacyjny i nie podlega ocenie.  O tym czy przewidywany efekt ekologiczny zostanie osiągnięty w projekcie przekonamy się już 30.03.2017 roku, kiedy to powstanie pełny raport ekologiczny za cały rok 2016 .