Ogłoszenie przetargu

W dn. 04.02. 2015 r. UWM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych ujętych w projekcie technicznym termomodernizacji 4 obiektów. Termin składania ofert 12.03.2015 r.