Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Projekt jest realizowany w wyniku konkursu pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” IV Programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji” (GIS - Green Investment Scheme).

Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 12 039 919,00 zł, w tym:

 • kwota dofinansowania z NFOŚiGW do: 3 021 540,00 zł.
 • kwota pożyczki z NFOŚiGW do:  2 841 194,00 zł
 • inne źródła finansowania: 4 209 067, 00 zł
 • koszty niekwalifikowane: 1 968 118,00 zł

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.10.2014 r. i potrwa do 30.09.2015 roku.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktycznych zlokalizowanych w Kortowie tj.:

 • ul. Heweliusza 12 (Katedra Geodezji Szczegółowej Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa i Fundacja im. M. Oczapowskiego)
  ul. Heweliusza 12 (Katedra Geodezji Szczegółowej Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa i Fundacja im. M. Oczapowskiego) ul. Heweliusza 12 (Katedra Geodezji Szczegółowej Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa i Fundacja im. M. Oczapowskiego)
 • Oczapowskiego 11 (dziekanat Wydziału Nauk Technicznych)
  Oczapowskiego 11 (dziekanat Wydziału Nauk Technicznych) Oczapowskiego 11 (dziekanat Wydziału Nauk Technicznych)
 • Oczapowskiego 13 (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
  Oczapowskiego 13 (Wydział Medycyny Weterynaryjnej) Oczapowskiego 13 (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
 • Oczapowskiego 14 (dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej).
  Oczapowskiego 14 (dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej) Oczapowskiego 14 (dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej)

Pierwszy z tych budynków tj. przy ul. Heweliusza 12 powstał w l. 60. XX w. w technologii przemysłowej. Budynek przy ul. Oczapowskiego 11 to dwie bryły budynku połączone łącznikiem. Jedna z l. 60., druga z 90. XX w. Technologia tradycyjna. Oczapowskiego 13 to kompleks budynków z lat 80. XX w. Technologia przemysłowa. Oczapowskiego 14 to obiekty z prefabrykatów z lat 70. XX w.

Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez:

 • ocieplenie ścian, stropów i dachów o powierzchni: ok. 27 tys. m2,wymiana 701 okien o łącznej powierzchni- 1,6 tys.m2,
 • wymianę 24 drzwi o powierzchni 51,1 m2,
 • wymianę lub modernizację 7 instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i 2 systemów wentylacji mechanicznej
 • modernizację oświetlenia, tzn. wymianę 598 punktów świetlnych wraz z 534 oprawami.

Efekty termomodernizacji

W wyniku kompleksowej termomodernizacji wymienionych budynków przewiduje się następujące roczne zmniejszenie zużycia energii cieplnej pobieranej z miejskiej sieci ciepłowniczej:

 • na ogrzewanie budynków (c.o.) o 67,70%;
 • na podgrzanie c.w.u.. o 11,23%.

Łącznie na cele grzewcze przewiduje się zmniejszenie zużycia energii o 63,59%.

Oszczędność energii elektrycznej w wyniku zainstalowania oświetlenia LED zmniejszy zapotrzebowania na energię o 66,22%. Da to w sumie 1 mln zł oszczędności rocznie. Efekt ekologiczny, to jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery wyniesie 3,5 grama rocznie.

Odpowiedzialnym za zarządzanie projektem i jego prawidłową realizacją jest kanclerz UWM, wraz z zastępcą ds. inwestycyjno-technicznych, który kieruje zespołem zarządzania projektem, nadzoruje wdrażanie projektu, jego rezultat i rozliczenia.