Czyściejsze powietrze to oszczędności

Czyściejsze powietrze to oszczędności

 W ramach informacji i promocji projektu , dnia 8 lipca 2015 roku odbyła się konferencja prasowa. Na konferencji zaprezentowano olsztyńskim dziennikarzom projekt, jego zakres, finansowanie, oraz przedstawiono wizualizację jego efektów końcowych.

Uniwersytet Warmińsko Mazurski realizuje obecnie 3 duże inwestycje termomodernizacyjne. Wynikają one z uniwersyteckiego programu „Green University”, który wdrożył w życie rektor prof. Ryszard Górecki. Obejmują one w sumie 9 budynków, głównie w Kortowie, w tym tak duże i ważne jak np.; Rektorat, Nowa Zootechnika, siedziby Wydziału Nauk o Żywności, Medycyny Weterynaryjnej i Nauk Technicznych. Inwestycje te w sumie kosztują 30 mln zł. Wkład własny uczelni w koszty modernizacji to 5,5 mln zł. Resztę kosztów pokrywają: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego dofinansowanie (tzw. Fundusz Norweski) - ok. 14,5 mln zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3 mln zł oraz inne programy i celowe, niskooprocentowane pożyczki w NFOŚiGW.

- Wybraliśmy te, a nie inne budynki, bo odpowiadają kryteriom narzuconym przez instytucje finansujące, zużywają dużo energii, a poza tym spełniają warunki konserwatora zabytków. Stare Kortowo jest objęte jego nadzorem i musimy podejmując wszelkie remonty wszystko z nim uzgadniać – tłumaczył podczas konferencji prasowej Tomasz Szczygielski, zastępca kanclerza UWM ds. inwestycyjno-technicznych.

Dodatkowo UWM musi także wypełnić warunki stawiane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, np. nie prowadzić prac w czasie lęgów ptasich.

Na termomodernizację składa się: ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i poddaszy, wymiana okien i drzwi, modernizację instalacji c.o., modernizacja węzłów cieplnych, przyłączeniowych, izolacja przewodów rozprowadzających ciepło, wyposażenie każdego węzła w układ pomiarowy, automatykę regulacyjną, wraz ze sterowaniem, do okresowego wyłączania ogrzewania oraz do rozliczeń, zastosowanie baterii energooszczędnych w sanitariatach i wymiana oświetlenia na energooszczędne lampy LED.

Część prac już została zakończona. Termin termomodernizacji mija z końcem kwietnia 2016 r. Z wyliczeń wynika, że zabiegi termomodernizacyjne dadzą w sumie 2,95 mln zł oszczędności rocznie w opłatach za energii, a więc nakłady własne UWM zwrócą się już po 2 latach. Do tego dochodzi efekt ekologiczny - redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Trzeci efekt to efekt estetyczny. Zmodernizowane budynki otrzymują, bowiem nowe elewacje.

W Kortowie, zatem będzie nie tylko cieplej i czyściej, ale taniej i ładniej.