Aktualności

 • poniedziałek, 06/07/2015

  W dniach 2-4 lipca 2015 r., w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie odobradowała Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskichz udziałem przedstawicieli władz Polskiej Akademii Nauk. Podczas konferencji, w dniu 4 lipca rektor UWM zaprezentował rektorom zebranym na Konferencji realizowany na uczelni projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, który wpisuje się w ideę Green University propagowaną przez UWM  w Olsztynie.

 • czwartek, 16/04/2015

  Większość wykonawców prac związanych z termomodernizacją już weszła na place budowy i w najbliższych dniach rozpocznie prace. Pierwszym ich działaniem było zabezpieczanie zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska budynków przed lęgami ptaków.

 • środa, 08/04/2015

  W dniach 30-31 marca 2015 r. kanclerz UWM podpisał łącznie 7 umów z wykonawcami prac termomodernizacyjnych. Wykonawcy ci zostali wybrani podczas przetargu. Wykonają prace budowlane, wymienią drzwi i okna, docieplą dachy i ściany, zamontują nowe instalacje grzewcze, wodociągowe, elektryczne i wentylacyjne. Zakończenie ostatniej z wszystkich prac powinno nastąpić 20.08.2015.

 • środa, 04/02/2015

  W dn. 04.02. 2015 r. UWM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych ujętych w projekcie technicznym termomodernizacji 4 obiektów. Termin składania ofert 12.03.2015 r.

 • czwartek, 18/12/2014

  W dn. 17.12. 2014 r. Barbara Koszułap, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Warszawie działająca na rzecz Ministra Ochrony Środowiska, operatora IV Programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji” ( GIS Green Investment Scheme), z którego pochodzą pieniądze na projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” podpisała umowę na dofinansowanie UWM i pożyczkę. Ze strony UWM umowę podpisał prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Strony