Aktualności

 • czwartek, 07/04/2016

  Według  zapisów umowy o dofinansowanie projektu beneficjent ma obowiązek przez okres trwałości projektu (5 lat)  sporządzania do 30 marca każdego roku raportów  z osiągniętych efektów ekologicznych.   

 • piątek, 15/01/2016

  W dniu 14.01.2016 roku, NFOŚiGW uznał że końcowy efekt rzeczowy projektu został osiągnięty i   na podstawie przekazanych przez Uniwersytet dokumentów,  zatwierdził wykonanie rzeczowe i finansowe umów o dofinansowanie projektu w formie dotacji i pożyczki.

  Końcowy koszt inwestycji kształtuje się następująco:

  1. Umowa o dotację nr 880/2014/Wn-14/OA-TR-ZI/D z dnia 17.12.2014 roku.

  Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł: 11 258 481,00 zł.

  W tym koszty kwalifikowane dla dotacji: 9 480 208,00 zł.

 • poniedziałek, 07/12/2015

  W dniu 20.08.2015 roku podpisano protokoły końcowe robót budowlanych w projekcie.  Dwa z 4 budynków objętych projektem tj. budynek przy ul. Oczapowskiego 11 oraz  przy ul. Heweliusza 12 zyskało nową ocieploną elewację, nowe okna, drzwi, instalację c.w.u., c.o. , a w dwóch pozostałych budynkach zostały zmodernizowane instalacje c.o., c.w.u., oraz usprawniony system wentylacji mechanicznej. W dniu 30.11.2015 roku zakończyła się  realizacja projektu.

 • wtorek, 04/08/2015

  Chociaż termin zakończenia termomodernizacja pierwszej grupy budynków znajdujących się w Kortowie upływa dopiero 30 września, to już na początku sierpnia powoli dobiega końca. Właśnie zaczęły się odbiory.

 • czwartek, 09/07/2015

   W ramach informacji i promocji projektu , dnia 8 lipca 2015 roku odbyła się konferencja prasowa. Na konferencji zaprezentowano olsztyńskim dziennikarzom projekt, jego zakres, finansowanie, oraz przedstawiono wizualizację jego efektów końcowych.

Strony