Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Wydanie

No. 22(4)2019

IN MEMORIAM OF PROFESSOR STANISŁAW PABIS

Authors: Małgorzata Jaros, Marek Markowski, Ryszard Myhan
Article

Analysis of the interaction of robots in decentralized multi-robot system for transport tasks during start of the movement

Authors: Michał Siwek, Jarosław Panasiuk, Leszek Baranowski
Keywords: mobile robot, decentralized multi-robot system, time delays, robotization of transport
Article

Influence of rubber powder mass flow rate on process of plasma pyrolysis

Author: Jarosław Szuszkiewicz
Keywords: plasma pyrolysis, rubber waste, thermal utilization, absorption spectroscopy
Article

Changes in the quality characteristics of raspberry fruit due to mechanical vibrations and storage conditions

Authors: Jacek Mazur, Marian Panasiewicz, Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak, Rafał Nadulski, Grzegorz Łysiak, Kinga Kraśnicka
Keywords: raspberry fruits, mechanical impact, juice leakage
Article

Research on innovative foils for agricultural applications

Authors: Marek Jałbrzykowski, Sławomir Obidziński, Wioletta Świder, Magdalena Dołżyńska
Keywords: LDPE foil, reduced graphene oxide, antibacterial properties, mechanical properties
Article

Metallic alloy with shape memory – selected properties and engineering aspects

Authors: Krzysztof Kuś, Adam Frączyk, Adam Wojtkowiak
Keywords: Smart/Active Ni-Ti alloy, Functional properties, Post-treatment of shape memory alloy
Article