Technical Sciences

techsci1511

Technical Sciences jest anglojęzycznym recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym od roku 1998 przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Od 2013 roku czasopismo Technical Sciences wydawane jest jako kwartalnik, w latach 2011 i 2012 wydawane było jako półrocznik, natomiast w latach 1998 – 2010 jako rocznik.


   ISSN 1505-4675 (paper)
e-ISSN 2083-4527 (online)Autorzy nie płacą za opublikowanie artykułu.

11 punktów na liście B MNiSW z 23.12.2015 r. (pozycja 1906)Tematyka
Czasopismo publikuje wyniki badań naukowych z zakresu nauk technicznych ukazujące postęp w rozumieniu lub modelowaniu systemów technicznych i/lub biologicznych. Tematyka czasopisma obejmuje większość dyscyplin naukowych z zakresu szeroko pojętej inżynierii, w tym inżynierię rolniczą, budownictwo, inżynierię bezpieczeństam, inżynierię środowiska, inżynierię chemiczną i procesową, inżynierię żywności, geodezję i kartografię, technologie informacyjne, budowę i eksploatację maszyn, mechanikę, inżynierię materiałową, inżynierię produkcji, itp. Artykuły mogą raportować wyniki eksperymentów, analiz teoretycznych lub prac projektowych, lub dotyczących budowy maszyn, systemów mechanicznych, procesów lub metod przetwarzania, nowych materiałów, nowych metod pomiarowych, nowych zastosowań technologii informacyjnych.

Typy publikowanych artykułów
Dopuszczalne są trzy rodzaje artykułów: a) oryginalne prace twórcze; b) doniesienia naukowe; c) prace przeglądowe.


Streszczenia
Technical Sciences jest indeksowane w BazTech (http://baztech.icm.edu.pl) oraz w Index Copernicus Journal Master List (http://publisherspanel.indexcopernicus.com/) a także abstraktowane w BazTech.


Zgodnie z decyzją redakcji Technical Sciences od 2016 roku pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.