Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Issues

No. 22(4)2019

Analysis of the interaction of robots in decentralized multi-robot system for transport tasks during start of the movement

Authors: Michał Siwek, Jarosław Panasiuk, Leszek Baranowski
Keywords: mobile robot, decentralized multi-robot system, time delays, robotization of transport
In Press, Accepted Manuscript

Influence of rubber powder mass flow rate on process of plasma pyrolysis

Author: Jarosław Szuszkiewicz
Keywords: plasma pyrolysis, rubber waste, thermal utilization, absorption spectroscopy
In Press, Accepted Manuscript

Changes in the quality characteristics of raspberry fruit due to mechanical vibrations and storage conditions

Authors: Jacek Mazur, Marian Panasiewicz, Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak, Rafał Nadulski, Grzegorz Łysiak, Kinga Kraśnicka
Keywords: raspberry fruits, mechanical impact, juice leakage
In Press, Accepted Manuscript