zabytki

  • 23/02/2017

    Jak chronić dziedzictwo kulturowe?

    Tylko 7% zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego nie wymaga remontu. Jak chronić dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur zastanawiali się uczestnicy konferencji naukowej, która odbyła się 22 lutego w siedzibie Wydziału Humanistycznego UWM.
  • 03/02/2017

    Konferencja - Ochrona Dziedzictwa Kulturowego...

    Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM zaprasza na konferencję naukową poświęconą ochronie dziedzictwa kulturowego naszego regionu.