Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM

  • 03/06/2016

    Absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej odebrali dyplomy

    Sześć lat trudnych studiów za nimi. Przed nimi droga zawodowa w firmach na obszarze UE. Absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, jedynego tego typu w kraju z aprobacją Europejskiego Stowarzyszenia ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziałach Weterynaryjnych odebrali dyplomy (3.06.).
  • 01/04/2016

    Laury „Najlepszym z najlepszych” dla UWM

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM oraz dr n. med. Tomasz Waśniewski z Wydziału Nauk Medycznych znaleźli się w gronie instytucji i osób wyróżnionych przez marszałka województwa Laurem „Najlepszym z najlepszych”.

Strony