Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM

 • wykłady na kierunku weterynaria
  13/07/2021

  Międzynarodowe seminarium kół naukowych

  W dniach 16-17 września na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbędzie się 50. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”.
 • prof. dr hab. T. Maślanka
  26/03/2021

  Nowy profesor – Tomasz Maślanka

  Do grona profesorów tytularnych UWM dołączył Tomasz Maślanka z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Prof. dr hab. Tomasz Maślanka otrzymał tytuł naukowy profesora w 2020 r.
 • prof. A. Rychlik
  02/02/2021

  Nowy profesor - Andrzej Rychlik

  Do grona profesorów tytularnych naszej uczelni dołączył Andrzej Rychlik, kierownik Katedry Diagnostyki Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM. Akt nominacji Prezydent RP podpisał 29.09.2020 r.
 • Krystyna Makowska
  10/05/2019

  Doktorantka z UWM w gronie 100 najzdolniejszych młodych polskich naukowców

  Lek. wet. Krystyna Makowska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, studentka studiów doktoranckich znalazła się w gronie tegorocznych zdobywców stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 • prof. Magdalena Gajęcka, prof. Janusz Połom
  04/04/2019

  Nowi profesorowie

  Do grona profesorów naszej uczelni dołączyli Magdalena Gajęcka z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Janusz Połom z Wydziału Sztuki. Akty nominacyjne odebrali 2 kwietnia z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
 • dyplomatorium na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
  18/06/2018

  Młodzi lekarze weterynarii odebrali dyplomy

  "Przyrzekam przy wykonywaniu obowiązków mego zawodu postępować sumiennie i gorliwie" - 146 absolwentów Wydziału medycyny Weterynaryjnej UWM złożyło ślubowanie na sztandar odbierając dyplomy ukończenia studiów.
 • od lewej prof. Z. Adamiak, dr Jewhen Żałniarowicz (Yauheni Zhalniarovich)
  21/02/2018

  Wynalazki naukowców z UWM w konkursie Eureka! DGP

  Patenty opracowane przez naukowców z wydziałów Medycyny Weterynaryjnej oraz Nauk o Środowisku znalazły się w konkursie Eureka! DGP promującym polskie wynalazki. O zwycięstwo walczy 78 patentów z ośrodków naukowych całej Polski.
 • dziekan prof. Bogdan Lewczuk z pamiątkową statuetką
  16/10/2017

  Złoty jubileusz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

  Ponad 4,5 tysiąca znakomicie wykształconych specjalistów – lekarzy weterynarii, 289 doktoratów, 89 habilitacji i 50 wniosków o nadanie tytułu profesora to dorobek 50-lecia istnienia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Złoty jubileusz wydział połączył ze zjazdem absolwentów.
 • dyplomatorium studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  04/10/2017

  Jubileusz 50-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

  Dziekan i Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zapraszają na uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia wydziału.
 • sluchacze letniej szkoly KNOW na UWM
  14/09/2017

  Letnia Szkoła KNOW na UWM

  Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM trwała letnia szkoła konsorcjum naukowego KNOW. W tygodniowych zajęciach uczestniczyła grupa ponad 40 młodych naukowców – słuchaczy zintegrowanej szkoły doktorantów.

Strony