weterynaria

  • dziekan prof. Bogdan Lewczuk z pamiątkową statuetką
    16/10/2017

    Złoty jubileusz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

    Ponad 4,5 tysiąca znakomicie wykształconych specjalistów – lekarzy weterynarii, 289 doktoratów, 89 habilitacji i 50 wniosków o nadanie tytułu profesora to dorobek 50-lecia istnienia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Złoty jubileusz wydział połączył ze zjazdem absolwentów.