Renata Marks-Bielska

  • Renata Marks-Bielska
    06/10/2017

    Pierwszy polski ranking sprawności gmin

    Kleszczów - sześciotysięczna gmina w województwie łódzkim jest najlepszą gminą w Polsce pod względem sprawności instytucjonalnej. A która gmina jest pod tym względem najlepsza w województwie warmińsko mazurskim?