Podajnik pneumatyczno-wibracyjny do iniekcji zapraw

  • Medale zdobyte podczas Targów Inova – Budi Uzor
    21/11/2018

    Wynalazki z UWM nagrodzone w Chorwacji

    Podajnik pneumatyczno-wibracyjny do iniekcji zapraw oraz prototyp falochronu generującego energię elektryczną zdobyły nagrody i wyróżnienia podczas targów wynalazczości Budi Uzor 2018 w Zagrzebiu.