prof. Paweł Wielgosz

  • prof. Paweł Wielgosz
    21/03/2017

    Prof. Paweł Wielgosz dziekanem WGIPiB

    Parametryzacja, doskonalenie oferty kształcenia i dokończenie restrukturyzacji wydziału to główne zadania nowego dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Został nim prof. Paweł Wielgosz.