nauka biznesu

  • 16/01/2020

    Pokaż nam swój biznes

    Biznesów jeszcze nie robią, bo się dopiero uczą. A jak to się robi pokazuje im uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.