nagroda Pro Juvenes

  • przedstawiciele samorządu studenckiego UWM z nagrodą Pro Iuvenes
    23/11/2021

    Projekt studentów UWM z nagrodą Pro Juvenes

    Dni Świadomości Żywieniowej organizowane przez studenckie Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej UWM zdobyły nagrodę Pro Juvenes jako najlepsza studencka inicjatywa prozdrowotna w Polsce w 2021 r. W tej kategorii startowało 5 projektów.