marszałek województwa

  • konferencja dotycząca porozumienia między samorządem województwa a Uniwersytetem Warmińcko-Mazurskim
    09/11/2021

    Wspólne plany UWM i samorządu województwa

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i samorząd województwa podpisały 8 listopada porozumienie w sprawie partnerstwa regionalnego. Jego głównym założeniem jest tworzenie i rozwijanie wspólnych działań.