Marek Szturo

  • Marek Szturo
    03/03/2021

    Pracownicze Plany Kapitałowe: co to takiego?

    Od 1 lipca 2019 r. pierwsze grupy pracowników gromadzą oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Obecnie do PPK przystąpił Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Do PPK są zapisani wszyscy pracujący Polacy w wieku od 19 do 55 lat. Zapis jest automatyczny, ale z możliwością rezygnacji.