list

  • rektor prof. J. Przyborowski
    22/09/2021

    List JM Rektora prof. Jerzego Przyborowskiego do Wspólnoty Uniwersyteckiej

    Szanowni Państwo, za nami kilkanaście pandemicznych miesięcy, w czasie których Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie funkcjonował w wyjątkowych warunkach pracy i nauki zdalnej. Aby przeprowadzić naszą Alma Mater przez ten trudny dla nas wszystkich czas, opracowaliśmy i wdrożyliśmy wiele rozwiązań, dzięki którym mogliśmy zapewnić ciągłość pracy na uczelni, prowadzenie zajęć i badań.