leczenie raka

  • 03/10/2019

    Miliony na nowoczesny sprzęt dla szpitala uniwersyteckiego

    Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie otrzymał 19 mln zł dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na projekt Onkoinnowacje. Te pieniądzeł placówka przeznaczy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Poprawi to efektywność w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów.