kultura wysoka

  • prof. Sławomir Buryła
    11/05/2017

    Przeszłość w kostiumie popkultury

    Dlaczego jesteśmy świadkami popkulturyzacji pamięci? Ponieważ w ten sposób łatwiej dociera się do odbiorców, chociaż niekiedy spłaszcza to obraz – stawia tezę prof. Sławomir Buryła z Zakładu Literatury Współczesnej i Teorii Literatury UWM.