Konieczka

  • prof. Kruk i dr Konieczka (z prawej)
    27/05/2020

    Dwoje laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju z UWM

    Profesor Danuta Kruk z Katedry Fizyki Relatywistycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki i dr Paweł Konieczka z Katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt zostali laureatami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości".