kongres przyszłości

  • rektor Jerzy Przyborowski
    24/11/2020

    Kongres przyszłości: jeśli rozwój to z UWM

    Tam, gdzie toczy się dyskusja na temat przyszłości Warmii i Mazur, tam nie może zabraknąć głosu UWM. Dlatego w IV Kongresie Przyszłości organizowanym przez „Gazetę Olsztyńską” biorą udział również przedstawiciele największej uczelni regionu.