komercjalizacjaa

  • 21/05/2018

    Akademia Biznesu UWM znów rekrutuje

    Od 21 do 29 maja trwa pierwszy etap rekrutacji do programu „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości” realizowanego przez Akademię Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.