klimat

  • 28/12/2018

    Klimat sprzyja przestępcom

    Klimatologia kryminalna – specjalizują się w niej uczeni z UWM. To nowe narzędzie identyfikowania zagrożeń cywilizacyjnych powstających w środowisku przyrodniczym.