kategoria naukowa

  • budynek Centrum Nauk Humanistycznych
    22/05/2018

    Wydział Humanistyczny z kategorią A

    Decyzją Komisji Ewaluacyjnej MNiSW ogłoszonej 10 maja Wydział Humanistyczny UWM otrzymał kategorię naukową A. Znalazł się tym samym w gronie najlepszych polskich ośrodków humanistyki.