Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności

  • dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
    21/05/2020

    Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

    Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności UWM nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości". Jest kolejnym młodym naukowcem z naszej uczelni nominowanym do tej prestiżowej nagrody.