Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji WNS

  • dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska
    30/04/2020

    Pierwsza habilitacja w trybie on-line

    Ta habilitacja przejdzie do historii. Dr Alina Maria Kalinowska-Iżykowska z Wydziału Nauk Społecznych UWM jako pierwsza na naszej uczelni uzyskała stopień doktora habilitowanego decyzją rady naukowej na posiedzeniu on-line.