Karafast

  • Maria Latacz
    28/09/2020

    Witamina D dała Marii zwycięstwo

    Mijające powoli wakacje Maria Latacz – studentka 4. r. medycyny na Wydziale Lekarskim UWM może uznać za bardzo udane. Ale nie chodzi tu o wypoczynek. Maria wygrała międzynarodowy konkurs ogłoszony przez Kerafast - amerykańską firmę z branży biotechnologicznej.