k

  • stanowisko komputerowe
    14/01/2021

    Rok na przygotowanie

    Stopień zaawansowania przygotowań dyscyplin naukowych do ewaluacji był głównym tematem pierwszych w tym roku obrad Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej (12.01.).