jezykoznawstwo

 • prof. Mariusz Rutkowski
  03/04/2019

  Językoznawca z UWM w Radzie Języka Polskiego

  Prof. Mariusz Rutkowski z Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM członkiem Rady Języka Polskiego PAN. To najważniejsza krajowa instytucja opiniodawczo-doradcza w zakresie używania języka polskiego.
 • prof.. Walery Pisarek otwiera XI FKJ na UWM
  12/10/2017

  XI Forum Kultury Słowa na UWM

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski gości uczestników XI Forum Kultury Słowa. Hasło tegorocznych obrad to Nazwy własne w języku i społeczeństwie. Trzydniowym obradom wybitnych językoznawców, medioznawców, historyków i kulturoznawców towarzyszą warsztaty (11-13.09.).