inteligentna specjalizacja

  • rektor prof. Jerzy Przyborowski i dr Jarosław Klimczak
    19/11/2021

    Turystyka medyczna szansą dla Warmii i Mazur

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski chce uczestniczyć w budowaniu inteligentnej specjalizacji gospodarczej „Zdrowe życie”. Przedsięwzięcie ma dać impuls do rozwoju Warmii i Mazur dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań i wiedzy.