Instytut Językoznawstwa UWM

  • wystąpienie jednego z prelegentów
    04/05/2021

    Różne światy - różne podejścia naukowe

    Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Między Słowami – Między Światami”. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii od lat cieszy się zainteresowaniem teoretyków i praktyków przekładu. Tegoroczna 7. edycja odbyła się za pośrednictwem platformy ZOOM.