GRID

  • Dariusz Gościewski
    15/07/2019

    Minister nagrodził kortowiaków

    Dr hab. Dariusz Gościewski oraz student Dominik Niekurzak z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM otrzymali nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju.