gliceryna

  • dr hab. inż. Tomasz Pokój
    02/10/2018

    Zielony recykling. Co zrobić z gliceryną?

    Dr hab. inż. Tomasz Pokój z UWM opracował nowatorską metodę wykorzystania gliceryny surowej, odpadu w procesie wytwarzania biodiesla. Na świecie pozostaje do zagospodarowania ok. 4,5 mln ton tego surowca.