forum kultury słowa

  • prof.. Walery Pisarek otwiera XI FKJ na UWM
    12/10/2017

    XI Forum Kultury Słowa na UWM

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski gości uczestników XI Forum Kultury Słowa. Hasło tegorocznych obrad to Nazwy własne w języku i społeczeństwie. Trzydniowym obradom wybitnych językoznawców, medioznawców, historyków i kulturoznawców towarzyszą warsztaty (11-13.09.).