finanse polskich uniwersytetów

  • prorektor Gornowicz
    17/06/2019

    W Kortowie o uniwersyteckich finansach

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski należy do elitarnego klubu uniwersytetów, które w ostatnich latach zawsze osiągały dodatni wynik finansowy. Tak wynika z analizy ekonomicznej uniwersytetów publicznych. W Kortowie zapoznali się z nią prorektorzy z całej Polski.