ewaluacja

 • 30/07/2022

  Znamy wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych na UWM

  Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało wyniki ewaluacji działalności naukowej szkół wyższych za lata 2017-2021. Wszystkie dyscypliny, które podlegały ewaluacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, otrzymały kategorię A lub B+.
 • stanowisko komputerowe
  14/01/2021

  Rok na przygotowanie

  Stopień zaawansowania przygotowań dyscyplin naukowych do ewaluacji był głównym tematem pierwszych w tym roku obrad Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej (12.01.).
 • Rektor UWM Jerzy Przyborowski
  30/12/2020

  Sześć celów strategicznych dla UWM

  Spełnienie kryteriów konkursu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" to jeden z głównych celów strategii rozwoju UWM na najbliższe lata. W styczniu projekt strategii zaopiniuje Rada Uczelni, a następnie rektor przestawi ją Senatowi UWM.
 • prof. Nina Smolińska
  19/10/2020

  Prof. Nina Smolińska przewodniczącą Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej

  - Najważniejsza jest teraz pełna mobilizacja, publikowanie w jak najlepszych czasopismach i zdobywanie projektów naukowych. Gramy w jednej drużynie – określa zadania Rady Doskonałości Naukowej nowa przewodnicząca prof. Nina Smolińska.
 • zajęćia w hali technologicznej WNoŻ
  19/03/2020

  Technologia żywności i żywienie człowieka – świetnie w ocenie PKA

  Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Nauki o Żywności UWM przeszedł znakomicie ewaluację. Polska Komisja Akredytacyjna w raporcie oceniającym podkreśliła bardzo dobre przygotowanie absolwentów do zawodu.
 • prof. Jerzy Przyborowski prorektor ds. kształcenia i studentów UWM
  06/12/2018

  Jasna przyszłość UWM. Rozmowa z prof. Jerzym Przyborowskim, prorektorem UWM

  Nie ma żadnych przesłanek, aby sugerować, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nie będzie uniwersytetem. Prasa dezorientuje opinię publiczną. Jesteśmy tym oburzeni! Nikt z nami na ten temat nie rozmawiał - tak komentuje publikację olsztyńskiego wydania „Gazety Wyborczej” prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów UWM.
 • budynek Centrum Nauk Humanistycznych
  22/05/2018

  Wydział Humanistyczny z kategorią A

  Decyzją Komisji Ewaluacyjnej MNiSW ogłoszonej 10 maja Wydział Humanistyczny UWM otrzymał kategorię naukową A. Znalazł się tym samym w gronie najlepszych polskich ośrodków humanistyki.