dyskusja

  • 08/06/2017

    Przejmowania dziedzictwa niemieckiego

    Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na panel dyskusyjny pt.: Europejskie dziedzictwo kulturowe. Przejmowania dziedzictwa niemieckiego na ziemiach zachodnich i północnych oraz dziedzictwa polskiego na Ukrainie zachodniej.