dyskryminacja

  • Mateusz Dampc
    16/03/2020

    Rzecznik równych szans dla wszystkich

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest prawdopodobnie jedyną uczelnią w Polsce, która powołała w swoich strukturach Rzecznika ds. Równości Szans. Funkcję tę od marca pełni Mateusz Dampc. Zapowiada pomoc wszystkim, którzy czują się w jakikolwiek sposób dyskryminowani.