dyplom

  • dyplomatorium na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
    18/06/2018

    Młodzi lekarze weterynarii odebrali dyplomy

    "Przyrzekam przy wykonywaniu obowiązków mego zawodu postępować sumiennie i gorliwie" - 146 absolwentów Wydziału medycyny Weterynaryjnej UWM złożyło ślubowanie na sztandar odbierając dyplomy ukończenia studiów.