dialog w Europie

  • 17/03/2016

    Dialog kultur czy zarzewie konfliktów

    Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM oraz koło naukowe Inter Gentes zapraszają na konferencję Dialog kultur czy zarzewie konfliktów –problematyka mniejszości narodowych w Europie.