Creative

  • 21/12/2021

    Dr Sylwia Stachowska: Warto inwestować w relacje

    Choć na co dzień zajmuje się pracą naukowo-badawczą, znajduje czas, by jako konsultant HR i trener kompetencji miękkich prowadzić szkolenia i warsztaty. I, przede wszystkim, opiekuje się swoim ukochanym uczelnianym „dzieckiem”: Studenckim Kołem Naukowym Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative. O zarażaniu pasją i miłością do nauki rozmawiamy z dr Sylwią Stachowską z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.