Chorzele

  • dr Tadeusz Żechowicz
    04/01/2018

    Dr n. med. Tadeusz Żechowicz wyróżniony

    Dr n. med. Tadeusz Żechowicz z Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii na Wydziale Lekarskim UWM otrzymał tytuł „Zasłużony dla gminy Chorzele”. Nadała mu go rada tej gminy w uznaniu zasług włożonych na rzecz jej rozwoju.